World Time Zones for Dijon FRANCE

Dijon FRANCE
Day - Sun is 26 degrees above horizon
Sunlight is 18.6% of overhead sun
Sunrise at 7:27 am
Standard timezone offset   UTC +2.00   CEST
 Latitude 47° 19' 26" N   Longitude 5° 2' 2" E
 Sunset at 7:36 pm
 DST timezone offset   UTC +1.00
dc_1
dc_2
dc_3
dc_4