Erlangen Bavaria GERMANY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
World Mercator 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Erlangen Bavaria GERMANY
Day - Sun is 10 degrees above horizon
Sunlight is 3% of overhead sun
Sunrise at 7:58 am
 Latitude 49° 34' 57" N   Longitude 11° 1' 19" E
 DST timezone offset   UTC +1.00
 Standard timezone offset   UTC +2.00   CET
 Sunset at 4:16 pm
0.0416666666666667
CET
0.0416666666666667
CET
300
64