World Time Zones for Førde Sogn og Fjordane NORWAY

Forde Sogn og Fjordane NORWAY
Day - Sun is 24 degrees above horizon
Sunlight is 16.4% of overhead sun
Sunrise at 7:26 am
Standard timezone offset   UTC +2.00   CEST
 Latitude 61° 27' 13" N   Longitude 5° 51' 41" E
 Sunset at 7:28 pm
 DST timezone offset   UTC +1.00
dc_1
dc_2
dc_3
dc_4