World Time Zones for Kristiansund More og Romsdal NORWAY

Kristiansund More og Romsdal NORWAY
Day - Sun is 23 degrees above horizon
Sunlight is 15.4% of overhead sun
Sunrise at 7:19 am
Standard timezone offset   UTC +2.00   CEST
 Latitude 63° 6' 32" N   Longitude 7° 44' 9" E
 Sunset at 7:20 pm
 DST timezone offset   UTC +1.00
dc_1
dc_2
dc_3
dc_4