Hoyerswerda Saxony GERMANY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
World Mercator 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hoyerswerda Saxony GERMANY
Day - Sun is 19 degrees above horizon
Sunlight is 10.3% of overhead sun
Sunrise at 5:23 am
 Latitude 51° 25' 38" N   Longitude 14° 14' 23" E
 DST timezone offset   UTC +1.00
 Standard timezone offset   UTC +2.00   CEST
 Sunset at 8:54 pm
0.0833333333333333
CEST
0.0833333333333333
CEST
261
134